.

 

Mobilitate personal didactic de predare 2019/2020

Adresa_MEN_36740_27_08_2019

Metodologie mobilitate pers did 2019_2020_modif_OMEN_5728_2018_OMEN_3886_2019

OMEN 5728_20_12_2018_modif_Met_cadru_2019-2020

OMEN 3886_11_04_2019_modif_Met_cadru_2019_2020

FINAL_Calendar_mobilitate_2019_2020_COLOR_modif_3886_11_04_2019

OMEN_3862_04_04_2019_suspendare_art_253

OUG 23

Fisa_evaluare_Anexa2_pct.4_2019_2020

Adresa_precizari_intocmire_dosar_pt_evaluare

OMEN_Centralizator_2019

Anexa_Centralizator_2019

1_Accept_participare_concurs_mobilitate_def

1_Anexa

LISTA POSTURILOR

Posturi_27_08_2019

Posturi_22_05_2019

Posturi_06_05_2019

Posturi_16_04_2019

Posturi_01_04_2019

Posturi_11_03_2019

Posturi_26_02_2019

I.4 Mentinere titulari in activitate cu pana la 3 ani peste varsta de 65 ani

Lista_finala_VALIDARE_CA_MENTINERE_TITULARI_2019_2020

Adresa_modificare_art_28_4_Metodologie_cadru

Calendar_mobilitate_2019_2020_COLOR

OMEN 5728 DE MODIFICARE A METODOLOGIEI CADRU 2019-2020

Modificare_Cerere_CA_MENTINERE_TITULARI_3ani_peste_65_ani_2019_2020

I.5 Completarea normei didactice de predare-invatare-evaluare la nivelul inspectoratului scolar.

Grafic_sedinta_publica_COMPLETARE_NORMA_07_03_2019

Rezultate_proba practica_Educatie fizica si sport

Rezultate_Inspectie_Limba  franceza

LISTE_COMPLETARE DE NORMA

GRAFIC_Candidati care sustin inspectia la clasa _Limba Franceza

GRAFIC_Candidati care sustin inspectia la clasa_Istorie_CulturaCivica

Proba orala - limba croata

Rezultate completare de norma_ISTORIE

Informatica-TIC_Rezultate completare de norma

Acord_titular_COMPL_NORMA_NEDET_sed_pb

Acord_titular_deb_COMPL_NORMA_CONTINUITATE_sed_pb

Adeverinta_Statut_Post_COMPL_NORMA_2019_2020

Adeverinta_vech_efectiva_in_invatamant_vech_efectiva_la_catedra

Adeverinta_viabil_post_med_urban_COMPL_NORMA_NEDET_sed_pb

Adresa_COMPLETARE_NORMA_nivel_inspectorat_sc_2019_2020

Cerere_MRU_Note_CTIT_repartitie_guvernam

Cerere_pentru_completarea_normei_didactice_2019_2020

Fisa_evaluare_Anexa2_pct.4_2019_2020

2.1. Stabilire liste titulari pensionari la 01.09.2019 + Liste mentinere titulari FEMEI pana la varsta de 65 ani

Cerere_CA_MENTINERE_TITULARI_2019_2020

Cerere_CA_optiune_F_mentinere_titular_pana_65_ani

Cerere_CA_Pensionare_B_F_01_09_2019

HG_582_10_08_2016

LISTA_OPTIUNE_F_MENTINERE_TITULAR_65_ANI

LISTA_PENSIONARI_B_F_01_09_2019

Adeverinta_vech_efectiva_in_invatamant_vech_efectiva_la_catedra

Adresa_LISTA_PENSIONARI_LISTA_MENTINERE_F_65_ANI_01_09_2019

Adresa_raspuns_unitate_invatamant

 2.2.  Revizuire decizii titulari

Actualizare_denumire_post_cf_Centralizator

LISTA_FINALA_VALIDARE_revizuire_actualiz_post_Centralizator_2019

ADRESA_actualiz_denum_post_cf_Centralizator_2019

ADRESA_actualiz_denum_post_cf_Centralizator_2019

Adresa_raspuns_unitate_invatamant

Cerere_actualiz_post_cf_Centralizator

CS_ REVIZUIRE_DECIZII_actualiz_post_Centralizator_2019

LISTA_FINALA_INVALIDARE_revizuire_actualiz_post_Centralizator_2018

LISTA_FINALA_VALIDARE_revizuire_actualiz_post_Centralizator_2018

Restructurare_retea_schimbare_nivel_invatam_post

Adresa_raspuns_unitate_invatamant

ADRESA_Revizuire_titulari_restruct_transf_schimb_den_unitati_2019

ADRESA_Revizuire_titulari_restruct_transf_schimb_den_unitati_2019

Cerere_Director_actualizare_nivel_liceal_decizie_titular

Cerere_ISJ_actualizare_nivel_invatam_decizie_titular

CS_REVIZUIRE_DECIZII_2019

CS_REVIZUIRE_DECIZII_nivel_liceal_2019

3.1.  Constituirea posturilor

ACORD_REFUZ_director_liceu_pedagogic_2019_2020

Adeverinta_vech_efectiva_in_invatamant_vech_efectiva_la_catedra

Adresa_clarificare_aplicare_criteriu_departajare_art_25_alin_3_lit_n

Adresa_CONSTITUIRE_POSTURI_2019_2020

Adresa_incetare_CIM_nedet_titulari_ante_2012_nepromov_DEF_2019

AVIZ_director_invatam_particular_2019_2020

Decizie_incadrare_titular_debutant_art_21_4_2019_2020

LISTA_ADAUGARE_POSTURI_CATEDRE_NOI_2019

Tabel_titulari_fara_DEF_VECHIME_EFECTIVA_CATEDRA_7_ani

3.2 Intregirea normei didactice a titularilor

ACORD_REFUZ_INTREGIRE_NORMA_2019_2020

Adeverinta_vech_efectiva_in_invatamant_vech_efectiva_la_catedra

Adresa_INTREGIRE_NORMA_2019_2020

Adresa_raspuns_unitate_invatamant

Cerere_Director_INTREGIRE_NORMA_2019_2020

CS_INTREGIRE_NORMA_2019_2020

Notificare_cadru_did_INTREGIRE_NORMA_2019_2020

Refuz_cadru_did_INTREGIRE_NORMA_2019_2020

TABEL_Inspectii_Probe_pr_orale_INTREGIRE_NORMA_2019_2020

3.3 Completarea normei didactice la nivelul unitatii/consortiului scolar, 2019/2020

Inspectie la clasa - Istorie

Proba orala

Acord_Refuz_CA_COMPLETARE_NORMA_unit_consort_2019_2020.doc

Adeverinta_vech_efectiva_in_invatamant_vech_efectiva_la_catedra.doc

Cerere_tip_COMPLETARE_NORMA_unitati_consortiu_2019_2020.doc

Macheta_COMPLETARE_NORMA_2019_2020.xlsx

TABEL_pr_pract_orale_COMPLETARE_DETERMIN_UNIT_2019_2020.xlsx

Adresa_COMPLETARE_NORMA_unitati_consortiu_2019_2020.pdf

 3.4 ACTIVITATI_RESTRANGERE_ACTIVITATE 

Macheta_TRANSFER_RA_2019_2020

Adresa_Activitati_RESTRANGERE_ACTIVITATE_2019_2020

3.5 Transfer pentru solutionarea RA conform art. 48 alin. (2) si (3)

Grafic_preluare_dosare_candidati_TRANSFER_RA_ISJ_CS_2019

LISTA_FINALA_VALIDARE_TRANSFER_RA_art_48_2_2019

ACORD_REFUZ_TRANSFER_RA_art_48_2_3_2019

Adeverinta_vech_efectiva_in_invatamant_vech_efectiva_la_catedra

Adresa_raspuns_unitate_invatamant

ADRESA_TRANSFER_RA_art. 48_al.   2_3_2019

CS_Lista_DETASARE_INT_INVATAM_RA_NESOLUTIONATA_2018_2019

Cerere_Director_TRANSFER_RA_art_48_2_3_2019

CS_   TRANSFER_RA_art_48_2_3_2019

3.6.Analizarea, corectarea și avizarea proiectului de încadrare a unităților de învățământ pentru anul școlar 2019/2020

Adresa_avizare_proiect_incadrare_2019_2020

COPERTA_Proiect_incadrare_UNITATI_2019_2020

CS_ TRANSFER_RA_art_48_2_3_2019

CS_INTREGIRE_NORMA_2019_2020

CS_Lista_MENTINERE_TITULARI_3ani_peste_65_ani_2019_2020

CS_Lista_RESTRANGERE_REDUCERE_ACTIVITATE_2019_2020

Lista_discipline_optionale_aprobate_ 2019_2020

LISTA_OPTIUNE_F_MENTINERE_TITULAR_65_ANI

LISTA_PENSIONARI_B_F_01_09_2019

Lista_posturi_pentru_modificare_corectare_2019_2020_A4

Lista_posturi_pentru_publicare_2019_2020_A3

Macheta_COMPLETARE_NORMA_2019_2020

Macheta_MEN_31_07_Exemplu_Copie

Macheta_TRANSFER_RA_2019_2020

OMEN_4165_2018.pdf

OMEN.5350-2018-modif.OMEN_.4165.pdf

I.6. Transfer pentru solutionarea restrangerii de activitate

Grafic_sedinta_publica_TRANSFER_RA_27_03_2019

Proba orala 18 martie 2019

Lista_punctaje_finale_TRANSFER_RA_2019_2020_14_03_2019

Proba orala 14 martie 2019

CS_Lista_titulari_afectati_de_RA_2019_2020

ACORD_ACORD_PRINCIPIU_Transfer_RA_2019

ACORD_unit_titulatura_restrangere_2019

Adeverinta_Statut_Post_TRANSFER_RA_2019_2020

Adeverinta_unitate_titulatura_TransferRA

Adeverinta_vech_efectiva_in_invatamant_vech_efectiva_la_catedra

Adresa_conditii_specifice_TRANSFER_RA_2019_2020

Adresa_Marcare_posturi_TRANSFER_RA_2019

Adresa_precizari_intocmire_dosar_pt_evaluare

Adresa_TRANSFER_RA_2019_2020

Apreciere_sintetica_CA

Cerere_DIRECTOR_acord_principiu_TransferRA_Pretransfer_consimtit_intre_unitati_2019

Cerere_ISJ_TransferRA_Pretransfer_consimtit_intre_unitati_2019

Cerere_ISJCS_luare_evidenta_TRANSFER_RA_alt_judet

Fisa_evaluare_Anexa2_pct.4_2019_2020

INSTIINTARE_ISJ_TRANSFER_RA_2019

RAPORT_COMISIE_MOBILITATE_UNITATE_Transfer_RA_2019

CONDITII_SPECIFICE_TRANSFER_CONSIMTIT_PRETRANSFER_CONSIMTIT_2019_2020

Conditii_specifice_GPP_2_Caransebes

I. 8 Pretransfer consimtit intre unitati, la cerere  / Pretransfer consimtit prin schimb de posturi, prin consimtamant scris

Grafic_sedinta_publica_PRE_20_05_2019

CS_Lista_punctaje_PRETRANSFER_CONSIMTIT_10_05_2019

CS_Lista_punctaje_PRETRANSFER_CONSIMTIT_10_05_2019_semnat_stampilat

Tabel_Rezultate_Inspectie speciala la clasa__PRETRANSFER.pdf

Tabel_Rezultate_Inspectie speciala la clasa__PRETRANSFER_Limba si literatura romana.pdf

Tabel_Rezultate_Inspectie speciala la clasa__PRETRANSFER_Invatamant primar.pdf

REZULTATE_proba_orala_Limba_croata_PRE_2019.PDF

Rezultate_TEHNICE_proba practica _PIP  Silvicultura.PDF

ACORD_PRINCIPIU_DIRECTOR_PRE_2019

ACORD_unit_titulatura_PRE_2019

ADEVERINTA_statut_post_PRE_2019

Adeverinta_vech_efectiva_in_invatamant_vech_efectiva_la_catedra

Adresa_precizari_intocmire_dosar_pt_evaluare

Adresa_PRETRANSFER_2019

Cerere_DIRECTOR_acord_principiu_TransferRA_Pretransfer_consimtit_2019

Cerere_ISJ_TransferRA_Pretransfer_consimtit_2019

Cerere_ISJCS_luare_evidenta_PRETRANSFER_CONSIMTIT_alt_judet

Cerere_Pretransfer_prin_schimb de posturi_prin_consimţământ_scris_2019

Fisa_evaluare_Anexa2_pct.4_2019_2020

INSTIINTARE_ISJ_PRE_2019

LISTA_PRE_acord_acord_principiu_refuz_2019_8_05_2019

MACHETA_marcare_posturi_PRETRANSFER_CONSIMTIT_2019

RAPORT_COMISIE_MOBILITATE_PRE_2019

 I.9 Reincadrarea personalului didactic pensionat în funcţia de personal didactic, în anul şcolar 2019-2020, cu condiția suspendării pensiei pe durata reîncadrării

ACORD_REFUZ_REINCADRARE_PERSONAL_DIDACTIC_2019_B

ACORD_REFUZ_REINCADRARE_PERSONAL_DIDACTIC_2019_F

Adresa_ISJ_REINCADRARE_PERSONAL_DIDACTIC_2019

Cerere_REINCADRARE_PERSONAL_DIDACTIC_2019_B

Cerere_REINCADRARE_PERSONAL_DIDACTIC_2019_F

Declaratie_pe_proprie_raspundere_REINCADRARE_2019

Fisa_evaluare_Anexa2_pct.4_2019_2020

Instiintare_ISJ_REINCADRARE_PERSONAL_DIDACTIC_2019

Lista_pers_did_fara_studii_coresp_incad_2018_2019_09_05_2019

Unitate_Lista_REINCADRARE_PERSONAL_DIDACTIC_2019_2020.

Etapa de mobilitate: Modificare CIM din perioada determinata in CIM pe durata viabilitatii postului/catedrei

Adresa_modif_CIM_1an_CIM_viabilitate_post

Cerere_DIR_modif_CIM_1an_CIM_viabilitate_post

Acord_Refuz_CA_modif_CIM_1an_CIM_viabilitate_post

Lista_finala_cadre_modif_CIM_1an_CIM_viabilitate_post

I.11 CONCURS DE TITULARIZARE 

REVIZIE procedura insp_titularizare_FINAL_mai_2019

CERERE_REPROGRAMARE_insp_probe_pract_orale

GRAFIC_FINAL_03_06_2019_INSPECTIE_PROBE_PRACT_ORALE

Partea_I_CENTRALIZATOR_DISCIPLINE_2019

Partea_a_II_a_CENTRALIZATOR_DISCIPLINE_2019

CALENDAR_CONCURS_TIT_2019

Calendar_CONCURS_17_IULIE_2019

METODOLOGIE_CALENDAR_MOBILITATE_2019_2020

Calendar_mobilitate_2019_2020_COLOR_modif_3886_11_04_2019

Metodologie mobilitate pers did 2019_2020_modif_OMEN_5728_2018_OMEN_3886_2019

OMEN 3886_11_04_2019_modif_Met_cadru_2019_2020

OMEN 5728_20_12_2018_modif_Met_cadru_2019-2020

OMEN_3862_04_04_2019_suspendare_prevederi_decalare_termene_Met_cadru_Calendar_2019_2020

INSCRIERE_VALIDARE_FISE_CANDIDATI

Absolvenți_ciclul_I_Bologna_SPORT SI PERFORMANTA MOTRICA

Adeverinta_vech_efectiva_in_invatamant_vech_efectiva_la_catedra

Adresa_aplicare_OUG_41_2016_elimin_cond_legaliz_acte_sist_inv

ANUNT_CENTRU_si_GRAFIC_INSCRIERE_TIT_2019

ANUNT_CENTRU_si_GRAFIC_INSCRIERE_TIT_2019

ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR_Absolventi_2019

Cerere_DRU_adeverinta_NOTE_MEDIE_INSPECTII_DEF_2019

CERERE_INSCRIERE_CTIT_2019

Cerere_RECUNOASTERE_MEDIE_INSPECTII_DEF_2019

CERERI_INSCRIERE_REZ_2018_pana_la_2013

CLARIFICARI_DEPUNERE_DOSARE

INFORMAŢII_CONCURS_TITULARIZARE_2019

INFORMAŢII_CONCURS_TITULARIZARE_2019

Inscriere_candidati_studii_postuniversitare

Model_OPIS_dosar

Persoane_care_au_dreptul_de_participare_la_Concurs

Persoane_care_NU_au_dreptul_de_participare_la_Concurs

INSPECTIE_CLASA_PROBA_PRACTICA_ORALA

DECIZIA NR.338_Comisie organizare si desfasurare_Inspectie seciala la clasa

Absolvenți_ciclul_I_Bologna_SPORT_SI_PERFORMANTA_MOTRICA

ANEXE_5_12_PROBE_PRACTICE_ORALE

ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR_efect_inspectii_speciale_probe_practice_orale

FISE_EVALUARE_LECTIE_2019

Flyer_candidati_2019

PROBA_SCRISA

Lista_candidati_respinsi_CTIT_2019

Anexa_1_Lista_discipline_C_Concurs_1

Anexa_2_Lista_discipline_C_Concurs_2

LISTA_DISCIPLINELOR_DE_CONCURS_2019

Decizia_283_13_05_2019_centre_concurs

Aprobare programe noi pentru concursul de TITULARIZARE_sesiunea 2019

Aprobare programe noi pentru concursul de TITULARIZARE_sesiunea 2019

PROGRAM CONTESTATII

PROGRAM CONTESTATII 2019 CTIT 2019

 I. 10 PRELUNGIRE CIM IN BAZA ART. 61

 Adresa_MEN_nr_31921_14_05_2019

Cerere_DIR_prelungire_CIM_art_61_art_85

I. 12 Detasare in interesul invatamantului

Adresa_det_interes_invatam_2019_2020

Adresa_raspuns_catre_unitatea_primitoare_DET_INT_INV_2019

AVIZ_det_int_inv_2019

Acord_CA_unit_primitoare_det_int_inv_2019

Acord_ISJCS_UNITATE_det_int_inv_2019_2020

ADEVERINTA_STATUT_POST_det_interes_invatam_2019

Adeverinta_vech_efectiva_in_invatamant_vech_efectiva_la_catedra

Cerere de detașare în interesul învățământului pentru_RA_nesoluționată

Cerere_ISJCS_luare_evidenta_detasare_int_inv_alt_judet

CV_Instructions

CV_Template

DECIZIE_model_incadrare_titular_detasat_2019_2020

DIRECTOR_solicitare_catre_unitatea_de_titulatura_DET_INT_INV_2019

Lista_titulari_detasati_int_inv_2019

I.13  DETASARE LA CERERE

Cerere_detasare_la_cerere_prin_CTIT_2019

Adeverinta_vech_efectiva_in_invatamant_vech_efectiva_la_catedra

Adresa_detasare_la_cerere_2019_2020

ANUNT_CENTRU_si_GRAFIC_INSCRIERE_TIT_2019

Cerere_detasare_la_cerere_prin_concurs_specific

Cerere_detasare_la_cerere_prin_continuitate

I. 14 Repartizarea candidaţilor care au obţinut cel puţin media de repartizare 7 (şapte) la CTIT 2019

Adresa_repartizare_candidati_media_7_CTIT2019

I. 17 PRELUNGIRE CIM IN BAZA ART. 85

 Adresa_MEN_nr_31921_14_05_2019

Cerere_DIR_prelungire_CIM_art_61_art_85

ADEVERINTA_STATUT_POST_contin_supl_art_85_2019

Adeverinta_vech_efectiva_in_invatamant_vech_efectiva_la_catedra

Adresa_ISJ_contin_supl_art_85_2019

Cerere_ISG_prelungire_CIM_art_61_art_85

INSTIINTARE_ISJ_contin_supl_art_85_2019

RAPORT_COMISIE_MOBILITATE_contin_supl_art_85

RECOMANDARE_CA_model_contin_supl_art_85

ACORD_PRINCIPIU_DIRECTOR_contin_supl_art_85_2019

Adeverinta_continuitate_post_INVATATORI_contin_supl_art_85_2019

I.18 Repartizarea și ocuparea posturilor didactice / catedrelor vacante/rezervate pe perioadă determinată

Adresa_repartizarea_posturilor_perioada_determ

TEHNICE_GRAFIC_candidati_proba_practica_orala

I.19 Repartizarea posturilor didactice/catedrelor ramase vacante/rezervate in regim de plata cu ora

Adresa_PLATA_CU_ORA_2019

AVIZ_PO_2019_2020

Cerere_PLATA CU ORA_2019_2020

Fisa_evaluare_Anexa2_pct.4_2019_2020

MACHETE_1_6_UNITATI_2019

OMEN.5350-2018-modif.OMEN_.4165

OMEN_4165_2018

OMEN_4445_2018_PO_conducere_indrumare_metodisti

PO_TABELE_ NOMINALE_googledocs

I.20 CONCURSUL JUDETEAN DE SUPLINIRE

Tabel candidati inspectie speciala  9.10

Adresa_MEN_36740_27_08_2019

Adresa_Concurs_judetean_suplinire_2019

ANUNT_CENTRU_CONCURS_TESTARE_LA_NIVEL_JUDETEAN

Cerere_înscriere_CONCURS_JUDETEAN_2019_DE_CITIT

Cerere_înscriere_CONCURS_JUDETEAN_2019_DE_LISTAT

DECLARAȚIE_PROPRIE_RĂSPUNDERE_concurs_jud_suplinire_2019

I.21 TESTAREA JUDETEANA DE SUPLINIRE

Adresa_Testare_judeteana_suplinire_2019

ANUNT_CENTRU_CONCURS_TESTARE_LA_NIVEL_JUDETEAN

Cerere_Testare_judeteana_suplinire_2019

DECLARAȚIE_PROPRIE_RĂSPUNDERE_concurs_testare_jud_suplinire_2019