.

 

Dezbatere publică

Propunere de procedura privind evaluarea anuala a directorilor / directorilor adjuncti din unitatile de invatamant preuniversitar din judetul Caras-Severin (document aflat in dezbatere publica pana in data de 16.06.2017)

Proiect Metodologie concurs director/director adjunct

Propuneri de criterii de acordare a punctajului atunci când punctajul obţinut depăşeşte punctajul maxim alocat unui item/criteriu de evaluare (consultare publica incheiata).

Proiectul metodologiei de evaluare a activitatii manageriale desfasurate de catre directorii si directorii adjuncti din unitatile de invatamant preuniversitar, proiect care reglementeaza modalitatea de evaluare a activitatii manageriale desfasurate de catre persoanele care ocupa functia de directori si directori adjuncti. (consultare publica incheiata)

Puncte de vedere, propuneri si/sau sugestii sunt asteptate  pe adresa de e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. pan in 31.03.2017 (publicat 7.03.2017)

Fise de evaluare/auroevaluare in vederea acordarii gradatiei de merit 2017 (consultare publica incheiata)

Fise de evaluare/auroevaluare inspectori scolari (consultare publica incheiata)