.

 

Mobilitatea personalului didactic 2017-2018

1_Centralizator_2017

2_Centralizator_2017

3_Centralizator_2017

OMEN_3384_2017_anexe  Centralizator_2017

Accept_participare_etape_de_mobilitate_concurs_DEF_2017_1

SEDINTE PUBLICE IN TIMPUL ANULUI SCOLAR 2016/2017

SEDINTE PUBLICE PENTRU POSTURILE VACANTATE IN TIMPUL ANULUI SCOLAR 2016/2017

Concurs_Testare in timpul anului scolar 2016/2017

Conditii specifice avizate pentru transfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar şi de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar

Fisa_evaluare_Anexa2_pct.4_2017_2018

POSTURI_NEOCUPATE_NEREPARTIZATE_09_09_2017

Grafic_sedinta_publica_08_09_2017

POSTURI_NEOCUPATE_07_09_2017 

SEDINTE PUBLICE DE REPARTIZARE A CANDIDATILOR AUGUST - SEPTEMBRIE 2017

Lista_posturilor_25_08_2017

Graficul_sedintei publice din 26_07_2017

 

Lista_unica_repartizare_candid_26_07_2017

Lista posturilor vacante/rezervate complete si incomplete la data de 28 iulie 2017

Lista posturilor vacante/rezervate complete si incomplete la data de 27 martie 2017

Lista cnu/2017/POSTURI_28_07_2017.pdf

Posturi_02_03_2017

 2) Revizuirea deciziilor de numire/transfer/repartizare pe post catedră a personalului didactic titular conform prevederilor art. 19 alin. (4)-(6) din Metodologie şi întocmirea listelor cuprinzând personalul didactic titular care îndeplinește condițiile legale de pensionare la 1 septembrie 2017, pe baza cererilor înregistrate la secretariatele unităților, de învățământ de către unitățile de învățământ și comunicarea acestora la inspectoratul școlar:

  3) Constituirea posturilor didactice/catedrelor, încadrarea personalului didactic titular, soluționarea cererilor de întregire/completare a normei didactice de predare-învățare-evaluare la nivelul unităților de învățământ a personalului didactic titular și soluționarea cererilor cadrelor didactice titulare prevăzute la art. 48 alin. (2)-(3) din Metodologie pentru anul școlar

2017-2018:

4) Stabilirea personalului didactic care îndeplinește condițiile legale de pensionare la data de 1 septembrie 2017 și se menține în activitate ca titular în anul școlar 2017-2018, în funcția didactică, până la 3 ani peste vârsta de pensionare, raportată

la data de 1 septembrie 2017:

5) Completarea normei didactice de predare-învățare-evaluare a personalului didactic titular la nivelul inspectoratului școlar

Grafic_sedinta_publica_COMPLETARE_NORMA_28_02_2017

GRAFIC_Proba_practica_orala_eliminatorie

 TABELE_PUNCTAJE_COMPLETARE_NORMA_CJM

6) Transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea rețelei școlare ori prin desființarea unor unități de învățământ

Grafic_sedinta_publica_TRANSFER_RA_22_03_2017

Lista_CJM_punctaje_finale_Transfer_restrangere_2017_2018_13_03_2017

Punctaje_candidati_TRANSFER_RA_2017

Adresa_Grafic_tragere_la_sorti_insp_pr_pr_TR_RA_2017

 LISTA_ISJ_CS_CADRE_RESTRANSE_02_03_2017

Marcarea posturilor didactice/catedrelor vacante pentru etapa de transferare a personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea reţelei şcolare

Adresa_conditii_specifice_transfer_restrangere_2017

 Grafic_preluare_dosare_candidati_TRANSFER_RESTRANGERE_ISJ_CS_2017.PDF

 7) Pretransferul consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar, la cerere, a personalului didactic titular

Titulari_inscrisi_la_pretransfer_in_alte_judete

CS_LISTA_PUNCTAJE_CANDIDATI_INSCRISI_PRETRANSFER_04_04_2017_semnat

CS_LISTA_PUNCTAJE_CANDIDATI_INSCRISI_PRETRANSFER_04_04_2017

Grafic_preluare_dosare_candidati_ISJ_CS_PRETRANSFER_2017

8) Repartizarea pe perioadă nedeterminată a cadrelor didactice calificate angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în baza art. 253 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare

I.8 Repartizarea pe perioadă nedeterminată a cadrelor didactice calificate angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în baza art. 253 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare

Grafic_sedinta_publica_09_05_2017

Lista candidatilor validati si Lista candidatilor respinsi - pentru repartizare in sedinta publica - Titularizare art. 253 din LEN nr. 1/2011, cmcu

Grafic_preluare_dosare_candidati_ISJ_CS_TIT_ART_253_2017

9) Reîncadrarea în funcția de personal didactic a personalului didactic pensionat, care a avut calitatea de titular în învăţământul preuniversitar şi care nu a depășit cu 3 ani vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2017, în anul școlar 2017-2018

10) Prelungirea duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2017-2018, pentru cadrele didactice care au dobândit cel puţin definitivarea în învăţământ sau care au promovat examenul naţional de definitivare în învăţământ sesiunea 2017, care au obţinut media de repartizare minimum 7 (şapte) obţinute la concursurile naţionale de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2016, 2015, respectiv 2016, 2015, 2014 şi/sau 2013 pentru învăţători/institutori/profesori pentru învăţământ primar 

11)  Ocuparea prin concurs naţional a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar

Rezultate Titularizare 2017 - dupa contestatii

Rezultate Titularizare 2017 - inainte de contestatii

ACCESUL CANDIDAŢILOR_Centre_Concurs_TIT_2017

PROGRAM_CONTESTATII_Concurs_titularizare_2017

Fișa de evaluare a lecției inspecția specială la clasă 2017

PO MRU-05 - Procedura privind proba practica_orala si inspectia la clasa concurs titularizare 2017

Precizari metodologice inspectie speciala la clasa - Titularizare 2017

Grafic inspectii la clasa, proba practica, proba orala

PO MRU-05 - Procedura privind proba practica_orala si inspectia la clasa concurs titularizare 2017

Decizie 468_29.05.2017 - Comisie judeteana organizare si desfasurare proba practica titularizare

Inscriere/Validare fise candidati - TITULARIZARE 2017 

ANUNT_centre_concurs_TIT_2017

LISTA_DISCIPLINELOR DE  CONCURS_2017

Fișa de evaluare a lecției inspecția specială la clasă 2017

Precizari metodologice inspectie speciala la clasa - Titularizare 2017

Grafic inspectii la clasa, proba practica, proba orala

PO MRU-05 - Procedura privind proba practica_orala si inspectia la clasa concurs titularizare 2017

Decizie 468_29.05.2017 - Comisie judeteana organizare si desfasurare proba practica titularizare

PO MRU-05 - Procedura privind proba practica_orala si inspectia la clasa concurs titularizare 2017

INFORMAŢII_CONCURS_TITULARIZARE_2017

CALENDAR_CONCURS_12_IULIE_2017

INSCRIERE_VALIDARE_FISE_CANDIDATI

INSPECTIE_CLASA_PROBA_PRACTICA_ORALA

Metodologie mobilitate pers_did 2017_2018_modificata_OMEN_3151

11.a Înregistrarea, analizarea şi soluţionarea cererilor de concediu fără plată în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ şi transmiterea situaţiei la inspectoratele şcolare

12)Detasare in interesul invatamantului

 Adresa_anulare_aviz_detasare_2017_2018

14) Detaşarea la cerere a personalului didactic titular în învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2017/2018

Tabele_punctaje_detasare_la_cerere_mai_2017

Adresa_anulare_aviz_detasare_2017_2018

15) Prelungirea duratei contractelor individuale de muncă în anul şcolar 2017-2018, pentru personalul didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, care a obţinut media de repartizare minimum 5 (cinci) la concursurile naţionale de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2016, 2015, respectiv 2016, 2015, 2014* şi/sau 2013* pentru învăţători/institutori/profesori pentru învăţământ primar

16) Repartizarea și ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pe perioadă determinată

17) Ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar cu personal didactic calificat în regim de cumul sau de plată cu ora

Adresa_Repart_cand_art_90_2017_2018.PDF

18) Organizarea la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti a concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate

Cerere_Concurs_judetean_suplinire_2017

DECLARAȚIE_PROPRIE_RĂSPUNDERE_concurs_jud_suplinire_2017

Adresa_Concurs_judetean_suplinire_2017

19) Organizarea la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti a testării  pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate

Cerere_Testare_judeteana_suplinire_2017

DECLARAȚIE_PROPRIE_RĂSPUNDERE_testare_jud_suplinire_2017

Adresa_Testare_judeteana_suplinire_2017

20) Repartizarea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate, la nivelul inspectoratului școlar, în ședință de repartizare

 

United Kingdom Bookmaker CBETTING claim Paddy Power Bonus from link.