.

 

Mobilitatea personalului didactic 2017-2018

1_Centralizator_2017

2_Centralizator_2017

3_Centralizator_2017

OMEN_3384_2017_anexe  Centralizator_2017

Accept_participare_etape_de_mobilitate_concurs_DEF_2017_1

SEDINTE PUBLICE IN TIMPUL ANULUI SCOLAR 2016/2017

SEDINTE PUBLICE PENTRU POSTURILE VACANTATE IN TIMPUL ANULUI SCOLAR 2016/2017

Concurs_Testare in timpul anului scolar 2016/2017

Conditii specifice avizate pentru transfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar şi de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar

Fisa_evaluare_Anexa2_pct.4_2017_2018

POSTURI_NEOCUPATE_NEREPARTIZATE_09_09_2017

Grafic_sedinta_publica_08_09_2017

POSTURI_NEOCUPATE_07_09_2017 

SEDINTE PUBLICE DE REPARTIZARE A CANDIDATILOR AUGUST - SEPTEMBRIE 2017

Lista_posturilor_25_08_2017

Graficul_sedintei publice din 26_07_2017

 

Lista_unica_repartizare_candid_26_07_2017

Lista posturilor vacante/rezervate complete si incomplete la data de 28 iulie 2017

Lista posturilor vacante/rezervate complete si incomplete la data de 27 martie 2017

Lista cnu/2017/POSTURI_28_07_2017.pdf

Posturi_02_03_2017

 2) Revizuirea deciziilor de numire/transfer/repartizare pe post catedră a personalului didactic titular conform prevederilor art. 19 alin. (4)-(6) din Metodologie şi întocmirea listelor cuprinzând personalul didactic titular care îndeplinește condițiile legale de pensionare la 1 septembrie 2017, pe baza cererilor înregistrate la secretariatele unităților, de învățământ de către unitățile de învățământ și comunicarea acestora la inspectoratul școlar:

  3) Constituirea posturilor didactice/catedrelor, încadrarea personalului didactic titular, soluționarea cererilor de întregire/completare a normei didactice de predare-învățare-evaluare la nivelul unităților de învățământ a personalului didactic titular și soluționarea cererilor cadrelor didactice titulare prevăzute la art. 48 alin. (2)-(3) din Metodologie pentru anul școlar

2017-2018:

4) Stabilirea personalului didactic care îndeplinește condițiile legale de pensionare la data de 1 septembrie 2017 și se menține în activitate ca titular în anul școlar 2017-2018, în funcția didactică, până la 3 ani peste vârsta de pensionare, raportată

la data de 1 septembrie 2017:

5) Completarea normei didactice de predare-învățare-evaluare a personalului didactic titular la nivelul inspectoratului școlar

Grafic_sedinta_publica_COMPLETARE_NORMA_28_02_2017

GRAFIC_Proba_practica_orala_eliminatorie

 TABELE_PUNCTAJE_COMPLETARE_NORMA_CJM

6) Transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea rețelei școlare ori prin desființarea unor unități de învățământ

Grafic sedinta publica TRANSFER PENTRU SOLUTIONAREA RESTRANGERII DE ACTIVITATE 2018-2019 - 27 martie 2018

Grafic_sedinta_publica_TRANSFER_RA_22_03_2017

Lista_CJM_punctaje_finale_Transfer_restrangere_2017_2018_13_03_2017

Punctaje_candidati_TRANSFER_RA_2017

Adresa_Grafic_tragere_la_sorti_insp_pr_pr_TR_RA_2017

 LISTA_ISJ_CS_CADRE_RESTRANSE_02_03_2017

Marcarea posturilor didactice/catedrelor vacante pentru etapa de transferare a personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea reţelei şcolare

Adresa_conditii_specifice_transfer_restrangere_2017

 Grafic_preluare_dosare_candidati_TRANSFER_RESTRANGERE_ISJ_CS_2017.PDF

 7) Pretransferul consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar, la cerere, a personalului didactic titular

Titulari_inscrisi_la_pretransfer_in_alte_judete

CS_LISTA_PUNCTAJE_CANDIDATI_INSCRISI_PRETRANSFER_04_04_2017_semnat

CS_LISTA_PUNCTAJE_CANDIDATI_INSCRISI_PRETRANSFER_04_04_2017

Grafic_preluare_dosare_candidati_ISJ_CS_PRETRANSFER_2017

8) Repartizarea pe perioadă nedeterminată a cadrelor didactice calificate angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în baza art. 253 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare

I.8 Repartizarea pe perioadă nedeterminată a cadrelor didactice calificate angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în baza art. 253 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare

Grafic_sedinta_publica_09_05_2017

Lista candidatilor validati si Lista candidatilor respinsi - pentru repartizare in sedinta publica - Titularizare art. 253 din LEN nr. 1/2011, cmcu

Grafic_preluare_dosare_candidati_ISJ_CS_TIT_ART_253_2017

9) Reîncadrarea în funcția de personal didactic a personalului didactic pensionat, care a avut calitatea de titular în învăţământul preuniversitar şi care nu a depășit cu 3 ani vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2017, în anul școlar 2017-2018

10) Prelungirea duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2017-2018, pentru cadrele didactice care au dobândit cel puţin definitivarea în învăţământ sau care au promovat examenul naţional de definitivare în învăţământ sesiunea 2017, care au obţinut media de repartizare minimum 7 (şapte) obţinute la concursurile naţionale de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2016, 2015, respectiv 2016, 2015, 2014 şi/sau 2013 pentru învăţători/institutori/profesori pentru învăţământ primar 

11)  Ocuparea prin concurs naţional a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar

Rezultate Titularizare 2017 - dupa contestatii

Rezultate Titularizare 2017 - inainte de contestatii

ACCESUL CANDIDAŢILOR_Centre_Concurs_TIT_2017

PROGRAM_CONTESTATII_Concurs_titularizare_2017

Fișa de evaluare a lecției inspecția specială la clasă 2017

PO MRU-05 - Procedura privind proba practica_orala si inspectia la clasa concurs titularizare 2017

Precizari metodologice inspectie speciala la clasa - Titularizare 2017

Grafic inspectii la clasa, proba practica, proba orala

PO MRU-05 - Procedura privind proba practica_orala si inspectia la clasa concurs titularizare 2017

Decizie 468_29.05.2017 - Comisie judeteana organizare si desfasurare proba practica titularizare

Inscriere/Validare fise candidati - TITULARIZARE 2017 

ANUNT_centre_concurs_TIT_2017

LISTA_DISCIPLINELOR DE  CONCURS_2017

Fișa de evaluare a lecției inspecția specială la clasă 2017

Precizari metodologice inspectie speciala la clasa - Titularizare 2017

Grafic inspectii la clasa, proba practica, proba orala

PO MRU-05 - Procedura privind proba practica_orala si inspectia la clasa concurs titularizare 2017

Decizie 468_29.05.2017 - Comisie judeteana organizare si desfasurare proba practica titularizare

PO MRU-05 - Procedura privind proba practica_orala si inspectia la clasa concurs titularizare 2017

INFORMAŢII_CONCURS_TITULARIZARE_2017

CALENDAR_CONCURS_12_IULIE_2017

INSCRIERE_VALIDARE_FISE_CANDIDATI

INSPECTIE_CLASA_PROBA_PRACTICA_ORALA

Metodologie mobilitate pers_did 2017_2018_modificata_OMEN_3151

11.a Înregistrarea, analizarea şi soluţionarea cererilor de concediu fără plată în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ şi transmiterea situaţiei la inspectoratele şcolare

12)Detasare in interesul invatamantului

 Adresa_anulare_aviz_detasare_2017_2018

14) Detaşarea la cerere a personalului didactic titular în învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2017/2018

Tabele_punctaje_detasare_la_cerere_mai_2017

Adresa_anulare_aviz_detasare_2017_2018

15) Prelungirea duratei contractelor individuale de muncă în anul şcolar 2017-2018, pentru personalul didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, care a obţinut media de repartizare minimum 5 (cinci) la concursurile naţionale de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2016, 2015, respectiv 2016, 2015, 2014* şi/sau 2013* pentru învăţători/institutori/profesori pentru învăţământ primar

16) Repartizarea și ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pe perioadă determinată

17) Ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar cu personal didactic calificat în regim de cumul sau de plată cu ora

Adresa_Repart_cand_art_90_2017_2018.PDF

18) Organizarea la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti a concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate

Cerere_Concurs_judetean_suplinire_2017

DECLARAȚIE_PROPRIE_RĂSPUNDERE_concurs_jud_suplinire_2017

Adresa_Concurs_judetean_suplinire_2017

19) Organizarea la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti a testării  pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate

Cerere_Testare_judeteana_suplinire_2017

DECLARAȚIE_PROPRIE_RĂSPUNDERE_testare_jud_suplinire_2017

Adresa_Testare_judeteana_suplinire_2017

20) Repartizarea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate, la nivelul inspectoratului școlar, în ședință de repartizare