.

 

Mobilitate personal didactic de predare 2021/2022

Legislație

Adresa_ME_10658_08.04.2021_Valabilitate_acte_identitate

Adresa_modif_Metodologie_prin_OMEC_3165_21_01_2021

OMEC_3165_2021_modif_OMEC_ 5991_2020

OMEC_5.991_11_noiembrie_2020

Calendar_mobilitate_2021_2022

CENTRALIZATOR_2021

4_Centralizator 2021_cultura generala_4

Anexa OMEC 5991_aprobare _Metodologie _mobilitate pers_didactic 2021_2022


Fisa_evaluare_Anexa2_pct.4_2021_2022


PROCEDURI MRU 2021-2022


Solicitare extras - cazier – registru

Extras Registru : https://forms.gle/jpoF3HaWQBWHum4F8

Extras Cazier: https://forms.gle/BZkZUsrK39FMQURo7


POSTURI LIBERE 10_05_2021

POSTURI LIBERE 08_04_2021

LISTA_POSTURI_30_03_2021

LISTA POSTURI_04_03_2021 

LISTA_POSTURI_18_02_2021


 0CONSTITUIREA CONSORTIILOR SCOLARE

 - Adresa_consortii_2021_2022

 - Aviz_oportunitate _ISJ_CS

 - Cerere_tip_emitere_aviz_oportunitate_unitate

 - CS_CONSORTII_2021_2022

 - OMECTS 5488 din 29.09.2011 - Regulament_cadru_or_funct_consortii_sc


I.2.2 Stabilire liste titulari care se pensioneaza + mentinere titulari FEMEI in activitate pana la 65 ani

Adeverinta_vech_efectiva_in_invatamant_vech_efectiva_la_catedra

Adresa_LISTA_PENSIONARI_LISTA_MENTINERE_F_65_ANI_01_09_2021

Adresa_raspuns_unitate_invatamant

Cerere_CA_Mentinere_F_titular_pana_65_ani_2021_2022

Cerere_CA_Pensionare_B_F_01_09_2021

LISTA_Mentinere_F_titular_pana_65_ani_2021_2022

LISTA_Pensionare_B_F_01_09_2021


 I.3.2 Incadrarea cu personal didactic de predare

 Adresa_INCADRARE_PERSONAL_DIDACTIC_2021_2022

 -  DOCUMENTE_COMPLETARE_NORMA

       - ACORD_REFUZ_COMPLETARE_NORMA_unit_aceeasi_localit_titular_debutant_2021_2022

      - ACORD_REFUZ_COMPLETARE_NORMA_unit_consort_ang_CIM_viab_post_2021_2022

      - ACORD_REFUZ_COMPLETARE_NORMA_unit_consort_titular_debutant_2021_2022

       -Cerere_COMPLETARE_NORMA_unit_aceeasi_localit_titular_debutant_2021_2022

       -Cerere_COMPLETARE_NORMA_unit_consort_ang_CIM_viab_post_2021_2022

      - Cerere_COMPLETARE_NORMA_unit_consort_titular_debutant_2021_2022

      - Fisa_evaluare_Anexa2_pct.4_2021_2022

      - LISTA_COMPLETARE_NORMA_ang_CIM_viab_post_2021_2022

      - LISTA_COMPLETARE_NORMA_titulari_debutanti_2021_2022

     - TABEL_pr_pract_orale_COMPL_NORMA_DET_titular_debutant_2021_2022

     - TABEL_pr_pract_orale_COMPL_NORMA_DET_unit_consort_ang_CIM_viab_post_2021_2022

 - DOCUMENTE_INTREGIRE_NORMA

     - Lista_INTREGIRE_NORMA_ang_CIM_viab_post_2021_2022_VALIDARE_CA

     - LISTA_CADRE_DIDACTICE_INTREGIRE_NORMA_2021

     - ACORD_REFUZ_INTREGIRE_NORMA__ang_CIM_viab_post_2021_2022

     - ACORD_REFUZ_INTREGIRE_NORMA_titulari_2021_2022

     - Cerere_INTREGIRE_NORMA_ang_CIM_viab_post_2021_2022

     - Cerere_INTREGIRE_NORMA_titulari_2021_2022

     - Lista_INTREGIRE_NORMA_ang_CIM_viab_post_2021_2022

     - Lista_INTREGIRE_NORMA_titulari_2021_2022

     - TABEL_Inspectii_Probe_pr_orale_INTREGIRE_NORMA_titulari_2021_2022

 - DOCUMENTE_RESTRANGERE_ACTIVITATE

      - Macheta_TRANSFER_RA_2021_2022


 I.3.3 Proiect de incadrare 2021/2022 

  - Adresa_avizare_proiect_incadrare_2021_2022

  - REVENIRE_Adresa_avizare_proiect_incadrare_2021_2022

  - ANEXE_1_13_PROIECT_INCADRARE_2021_2022

  - COPERTA_Proiect_incadrare_UNITATI_2021_2022

  - Decizie_incadrare_2021_2022_titular_debutant_art_21_4_ang_CIM_viab_post

  - Lista_posturi_pentru_modificare_corectare_2021_2022_A4

  - Modalitate adoptare hotarari CA in baza Metodologiei cadru

  - OMEN.5350-2018-modif.OMEN_.4165

  - OMEN_4165_2018


 I.4 Menţinerea în activitate în anul şcolar 2021-2022, ca titular în funcţia didactică, cu până la 3 ani peste vârsta de 65 ani 

ACORD_REFUZ_mentinere_titulari_3ani_peste_65_ani_2021_2022

Adeverinta_vech_efectiva_in_invatamant_vech_efectiva_la_catedra

REVENIRE_Adresa_MENTINERE_TITULARI_3ani_peste_65_ani_2021_2022

Adresa_MENTINERE_TITULARI_3ani_peste_65_ani_2021_2022

Cerere_CA_Mentinere_titulari_B_F_peste_65_ani_2021_2022

Fisa_evaluare_Anexa2_pct.4_2021_2022

Instiintare_ISJ_CS_MENTINERE_TITULARI_3ani_peste_65_ani_2021_2022

Lista_MENTINERE_TITULARI_3ani_peste_65_ani_2021_2022

Lista_posturilor_catedrelor_afectate_RESTRANGERE_REDUCERE_ACTIVITATE_2021_2022

Lista_titulari_repartizati_DETASARE_RESTRANGERE_NESOLUTIONATA_2020_2021


 I.5. Completarea normei de predare a personalului de predare la nivel judetean

LISTA_privind_cadrele_didactice_TITULARE _DEBUTANTE_care _solicită _completarea _normei_didactice_la_nivel_JUDETEAN_sesiunea, 2021

GRAFIC_inreg_dosare_COMPLETARE_NORMA_nivel_judetean_2021_2022

Acord_titular_COMPL_NORMA_NEDET_sed_pb_2021_2022

Acord_titular_COMPL_NORMA_prin_CONTINUITATE_sed_pb_2021_2022

Adeverinta_Statut_Post_COMPL_NORMA_2021_2022

Adeverinta_vech_efectiva_in_invatamant_vech_efectiva_la_catedra

Adeverinta_viabil_post_COMPL_NORMA_NEDET_URBAN_sed_pb_2021_2022

Adresa_COMPLETARE_NORMA_nivel_judetean_2021_2022

Cerere_completare_ norma_nivel_judetean_2021_2022

Cerere_CTIT_art_5_alin_6_Met

Fisa_evaluare_Anexa2_pct.4_2021_2022


 I.6.TRANSFER PENTRU RESTRANGEREA DE ACTIVITATE

Grafic_sedinta_publica_TRANSFER_RA_25_03_2021

CS_Lista_finala_punctaje_TRANSFER_RA_2021_2022

CS_Lista_titulari_deb_afectati_de_RA_2021_2022

GRAFIC_inreg_dosare_TRA_2021_2022

ACORD_ACORD_PRINCIPIU_Transfer_RA_consimtit_2021_2022

ACORD_unit_titulatura_Transfer_RA_consimtit__2021_2022

Adeverinta_Statut_Post_TRANSFER_RA_2021_2022

Adeverinta_unitate_titulatura_confirmare_RA_2021_2022

Adeverinta_vech_efectiva_in_invatamant_vech_efectiva_la_catedra

Adresa_TRANSFER_RA_2021_2022

Apreciere_sintetica_CA

Cerere_CTIT_art_5_alin_6_Met

Cerere_DIR_TRA_PRE_Consim_MODIF_repart_viab_post

Cerere_ISG_TRA_PRE_Consim_MODIF_repart_viab_post

Cerere_ISJCS_luare_evidenta_TRANSFER_RA_alt_judet

Fisa_evaluare_Anexa2_pct.4_2021_2022

INSTIINTARE_ISJ_TRANSFER_RA_2021_2022

RAPORT_COMISIE_MOBILITATE_UNITATE_Transfer_RA_2021_2022

Unitate_Lista_titulari_deb_afectati_de_RA_2021_2022

Adresa_Marcare_posturi_TRANSFER_RA_2021_2022

MACHETA_marcare_posturi_TRANSFER_RA_2021_2022

Adresa_conditii_specifice_TRANSFER_RA_2021_2022


I.7 Modificarea CIM din durata determinata de 1 an in CIM pe durata viabilitatii postului

LISTA_VALIDATI_modif_CIM_1an_CIM_viabilitate_post_2021

LISTA_INVALIDATI_modif_CIM_1an_CIM_viabilitate_post_2021

Adeverinta_vech_efectiva_in_invatamant_vech_efectiva_la_catedra

Adresa_MODIF_CIM_1an_CIM_viabilitate_post

Adresa_MODIF_CIM_1an_CIM_viabilitate_post

Cerere_DIR_angajator_compunere_cod_post_complet

Cerere_DRU_inscris_DEF_2021

Cerere_ISG_modif_CIM_det_CIM_viab_post

Cerere_MRU_rez_CTIT

LISTA_cadre_modif_CIM_1an_CIM_viabilitate_post _googledocs

LISTA_unitate_cadre_modif_CIM_1an_CIM_viabilitate_post

Acord_Refuz_CA_modif_CIM_1an_CIM_viabilitate_post

Adeverinta_constituire_post_catedra_DIRECTOR


I.8.  Pretransfer consimtit/la cerere/schimb de posturi. Modificarea repartizarii ang. cu CIM pe durata viabilitatii postului

CS_Lista_titulari_PRE_SCHIMB_POSTURI_15_04_2021

CS_Lista_punctaje_titulari_PRE_15_04_2021.PDF

ACORD_principiu_al_unit_din_care_se_pretransfera

ADEVERINTA_statut_post_PRE_MODIF_REP_2021

Adeverinta_vech_efectiva_in_invatamant_vech_efectiva_la_catedra

Adresa_PRETRANSFER_MODIF_REPARTIZARE_2021

Cerere_CTIT_art_5_alin_6_Met

Cerere_DIR_TRA_PRE_Consim_MODIF_repart_viab_post

Cerere_ISG_PRE_MODIF_repart_viab_post_Schimb_Posturi

Cerere_ISG_TRA_PRE_Consim_MODIF_repart_viab_post

Cerere_ISJCS_luare_evidenta_PRETRANSFER_alt_judet

DOCUMENTE_MODIFICARE_REPARTIZARE

Fisa_evaluare_Anexa2_pct.4_2021_2022

GRAFIC_inreg_dosare_PRE_MODIF_REP_2021_2022

Mod_calcul_medie_departajare


I.10 lit. a) Acordarea concediilor fără plată în anul şcolar 2021/2022

Adresa_CFP_2021_2022

CCMUNSAIP_2019_2021

Macheta_CFP_2021_2022


I.11 Reîncadrarea în funcţia de personal didactic, în anul şcolar 2021-2022, cu condiția suspendării pensiei pe durata reîncadrării

ACORD_REFUZ_REINCADRARE_PERSONAL_DIDACTIC_2021

Adresa_ISJ_REINCADRARE_PERSONAL_DIDACTIC_2021

Cerere_REINCADRARE_PERSONAL_DIDACTIC_2021_B

Cerere_REINCADRARE_PERSONAL_DIDACTIC_2021_F

Declaratie_pe_proprie_raspundere_REINCADRARE_2021

Fisa_evaluare_Anexa2_pct.4_2021_2022

Instiintare_ISJ_REINCADRARE_PERSONAL_DIDACTIC_2021

Unitate_Lista_pers_did_fara_studii_coresp_incad_2020_2021_23_04_2021

Unitate_Lista_REINCADRARE_PERSONAL_DIDACTIC_2021_2022


 I.12. Detaşarea în interesul învăţământului

Acord_ISG_DIR_DET_INTERES_INVATAM_2021

ADEVERINTA_STATUT_POST_DET_INT_INV_2021

Adeverinta_vech_efectiva_in_invatamant_vech_efectiva_la_catedra

Adresa_DET_INT_INV_2020

AVIZ_det_int_inv_2021

Cerere_ scrisa_formulata_ de_unitatea_ de_ invatamant_ primitoare_DET_INT_INV_2021

Cerere_ISG_Detasare_Inv_RA_nesolutionata_2021

Cerere_ISJCS_luare_evidenta_DET_INT_INV_alt_judet

CV_Instructions.pdf

CV_Template.doc

DECIZIE_model_incadrare_titular_detasat_2021_2022

Lista_titulari_propusi_DET_INT_INV_2021

Raspuns_formulat_de_unitatea_de_titulatura_DET_INT_INV_2021


 I.13 Detaşarea la cerere 

CS_DETASARE_CONC_SPECIFIC_LISTA_PUNCTAJE_mai_2021

ADEVERINTA_STATUT_POST_detasare_cerere_2021

Adresa_detasare_la_cerere_2021

Cerere_detasare_la_cerere_prin_concurs_specific

Cerere_detasare_la_cerere_prin_continuitate

Cerere_detasare_la_cerere_prin_CTIT_2021

Cerere_ISJCS_luare_evidenta_detasare_cerere_alt_judet

DECIZIE_model_incadrare_titular_detasat_2021_2022


 I.14 Repartizarea candidaţilor care au obţinut cel puţin nota/media de repartizare 7 (şapte) la concursul naţional, sesiunea 2021

Adresa_REPARTIZARE_CANDIDATI_NOTA_7_PROBA_SCRISA_CTIT_2021


 I.16 Prelungirea CIM pe perioadă determinată în baza art. 87 din Metodologie

ADEVERINTA_STATUT_POST_contin_supl_art_87_2021

Adeverinta_vech_efectiva_in_invatamant_vech_efectiva_la_catedra

Adresa_prelungire_CIM_art_87_2021

Cerere_ISG_Prelungire_CIM_per_DET_art_63_art_87_2021

Cerere_MRU_rez_CTIT

Continuitate _ART_87_candidati_inscrisi_2021

ACORD_PRINCIPIU_DIRECTOR_prelungire_CIM_art_87_2021

Adeverinta_prelungire_CIM_art_87_INVATATORI_Note_2018_2017


 I.17 Repartizarea/Ocuparea posturilor didactice/catedrelor pe perioadă determinată în baza rezultatelor obţinute la concursurile naţionale, sesiunile 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 sau 2015 , cat si in cadrul  sectiunii CONCURS DE TITULARIZARE 2021

Adresa_REPARTIZARE_CIM_PER_DETERMIN_MEDII_2020-2015

Documente_inscriere_CIM_DETERM_NOTE_2020-2015


 2.1 REVIZUIREA DECIZIILOR TITULARILOR - Restructurare_Retea_Schimbare_denum_unit_de_invatam_Schimbare_nivel_invatam_post

 - ADRESA_Revizuire_titulari_restruct_transf_schimb_den_unitati_2021

 - Adresa_unit_inv_solicitare_catre_ISJCS

 - Cerere_Director_actualizare_nivel_decizie_titular

 - Cerere_ISJ_actualizare_nivel_decizie_titular

 - CS_REVIZUIRE_DECIZII_2021

 - CS_REVIZUIRE_DECIZII_nivel_liceal_2021


2.2 REVIZUIREA DECIZIILOR TITULARILOR - Actualizarea_denum_post_cf_Centralizator_2021

ADRESA_actualiz_denum_post_cf_Centralizator_2021

Adresa_unit_inv_solicitare_catre_ISJCS

- Cerere_actualiz_post_cf_Centralizator

REVIZUIRE_DECIZII_actualiz_post_Centralizator_2021